energimærkning


Energimærkningen er lovpligtig når huset skal sælges eller udlejes og synliggør boligens energiforbrug. Det indeholder desuden beregnede forslag til forbedringer ved efterisolering eller f.eks. konvertering til anden opvarmningskilde, f. eks. varmepumpe eller fjernvarme. Loven foreskriver at der ligger et energimærke ved salg.
Et energimærke er gyldigt i 10 år.

En energimærkning udarbejdes af en beskikket energikonsulent. En beskikket energikonsulent er godkendt af Energistyrelsen til at gennemføre energimærkning af ejendomme og skal være ISO 9001 certificeret.


Læs mere: https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/det-viser-energimaerket

TILstandsrapport


Tilstandsrapporten er en vurdering af din boligs synlige skader og nærliggende risiko for skader. Med tilstandsrapporten kan du som køber tegne en ejerskifteforsikring. Som sælger overgår dit 10-årige mangelansvar til forsikringsselskab og den beskikkede byggesagkyndige. Tilstandsrapport kan laves på ejerboliger, dvs. enfamiliehuse, sommerhuse og ejerlejligheder.
Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder.
En tilstandsrapport udarbejdes på baggrund af et vurderingssystem, som beskriver boligens enkelte dele og deres skader ud fra farvekoderne rød, gul, grå og sort.


Rød = kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Gul = Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

Grå = Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Sort = Undersøges nærmere

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Læs mere: https://www.sik.dk/privat/koeb-og-salg-bolig

El-rapport


En elektriker udfører el-eftersyn på boligen. Elektrikeren gennemgår boligens elinstallationer med stikprøver i hvert rum. På baggrund af gennemgangen udarbejdes el-rapporten.  

El-rapporten og tilstandsrapporten ligger til grund for ejerskifteforsikring, så du får afdækket eventuelle skader og sikkerhedsmæssige problemer. Dit 10-årige mangelansvar overgår til forsikringsselskab og elinstallatør.
El-rapporten er gyldig i 1 år.


Læs mere:
https://www.sik.dk/privat/koeb-og-salg-bolig/information-om-koeb-og-salg-bolig/hvad-elinstallationsr...

Byggeteknisk rapport


En byggeteknisk rapport udføres på ejendomme, som ikke er omfattet af ordning for tilstandsrapporter f.eks. en landejendom med landbrugspligt.
En byggeteknisk rapport beskriver eventuelle skader på samme måde som i en tilstandsrapport.
Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på grundlag af en byggeteknisk rapport.