Arkitektur/Projektering

HOS ARKITEKTFIRMA NIELS MØLLER APS UDFØRES
MANGE FORSKELLIGE OPGAVER.

 • Vi er især eksperter i enfamiliehuse, ombygninger og tilbygninger.
 • I samarbejde opnås de bedste resultater ud fra jeres ønsker og de muligheder grunden giver.
 • Lokalplan, servitutter og økonomi m.v.
 • Som start holdes et uforpligtende møde. Vi gennemgår ønsker og muligheder som f. eks. hustype, indretning.
 • Materialer (overordnet), økonomi og evt. forslag til håndværkere.
 • Undersøger hvad der er muligt i forhold til myndigheder, bygningsreglement og evt. lokalplan eller byplan.
 • Ud fra dette udarbejdes et skitseforslag.
 • Det godkendte skitseforslag danner grundlag for projektering og indsendelse.
 • Byggeansøgning samt indhentning af tilbud fra forskellige byggefirmaer.
 • I de fleste byggetilladelser kræves statiske beregninger,
  som vi i samarbejde med en ingeniør får beregnet.
 • Ved nybyggeri kræves der som regel en afsætningsplan,
  som udarbejdes af en landinspektør.
 • Arkitektfirma Niels Møller ApS koordinerer og igangsætter ovenstående medmindre andet aftales.
 • Ved afslutning af byggeriet færdigmeldes dette.
 • I forbindelse hermed skal byggeriet dokumenteres.
 • Alle nødvendige dokumenter, tegninger m.v. indsamler vi og indsender det til kommunen.
 • Afslutning af byggeriet og dokumentation herfor resulterer i en ibrugtagningsattest, som kommunen udarbejder og fremsender.
 • Ibrugtagningsattesten ligger ofte til grund for finansieringen af byggeriet.